Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr IX/80/2015 Rady Miasta Malbork, z dnia 30 czerwca 2015 r., przeznaczenie nieruchomości określa się jako 1.UMW - zabudowa usługowa z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu:

 • wysokość zabudowy - od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych
 • wysokość budynku do gzymsu - max 15 m
 • wysokość do kalenicy dachu - max 15 m
 • max powierzchnia zabudowy - 0,6 m2
 • min PBC - 20%
 • wskaźnik intensywności zabudowy - 1,2 do 2,0

Opis oferty

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek biurowo-techniczny o pow. 3 229,51 m² oraz budynek pomocniczy z garażami i urządzeniami technicznymi o pow. 156 m². Budynek centrali obejmuje dwie kondygnacje i jest całkowicie podpiwniczony. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe oraz powierzchnie zajmujące infrastrukturę telekomunikacyjną. W piwnicy znajduje się schron dla 50 osób. Na pozostałym terenie znajduje się też duży parking na 40 samochodów.

Wjazd prowadzi od ul. Targowej, przy której zlokalizowane jest targowisko miejskie. Dodatkowe wejście dla ruchu pieszego dostępne jest od ul. Konopnickiej. Działka posiada nieregularny kształt, jej teren jest częściowo utwardzony, a częściowo porośnięty zielenią.

W pobliżu:

 • 350 m – targowisko miejskie
 • 1 km – DK22, CH Galeria Dekada
 • 1,2 km – Brama Garncarska
 • 1,3 km – kąpielisko miejskie
 • 1,5 km – Zamek w Malborku, Stare Miasto
 • 1,5 km – dworzec kolejowy

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 702,23 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 255,61 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 68,5 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 18,3 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone