Uwarunkowania planistyczne

Obiekt pod data center blisko Starego Miasta.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr LXII/460/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2010 r. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 3.U Plan ustala podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową.

Opis oferty

Budynek biurowy to obiekt 4-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o powierzchni  ponad 2 500 m2.  Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno główne  od strony ul. Daszyńskiego, 2 boczne od strony dziedzińca. Komunikację wewnątrz obiektu zapewnia jedna klatka schodowa. Pomieszczenia  biurowe w budynku zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym pośrodku. Wielkość gabinetów waha się w granicach 20-25 m2.
Na dziedzińcu znajduje się parking na kilkanaście miejsc postojowych.

Na działce znajduje się również agregatornia o powierzchni 122 m2. 2 pozostałe konstrukcje – wiata oraz garaż mogą zostać rozebrane.

Nieruchomość znakomicie nadaje się na budynek biurowy bądź obiekt użyteczności publicznej.
Doskonała lokalizacja, układ i budowa budynków daje również możliwość przerobienia obiektu na hotel lub hostel.

W pobliżu:

  • 400 m – stacja kolejowa Sanok Miasto
  • 250 m – duży dyskont spożywczy
  • 500 m – Rynek Starego Miasta
  • 600 m – Park Adama Mickiewicza

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

  • powierzchni 738,41 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 168,21 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 5,4 m2 infrastruktury napowietrznej, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 33,06 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 12 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 0,5 m2 na korytarzy, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone