Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzonym uchwałą rady miasta Kędzierzyn-Koźle nr IX/98/2003 z dnia 22 maja 2003 roku.
Zgodnie z planem nieruchomość znajduje się strefie oznaczonej symbolem MWU-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.

Opis oferty

Nieruchomość na mieszkania lub akademik w pobliżu Rynku i rzeki.

Nieruchomość usytuowana na dużej działce, składająca się z zespołu budynków o łącznej powierzchni 4 572 m2. W skład wchodzą:

 • budynek A - biurowo-techniczny (2280,40 m2)
 • budynek B - gospodarczy (1336,00 m2)
 • budynek C - gospodarczy (232,81 m2)
 • budynek D - garaże (121,10 m2)
 • budynek E - gospodarczy (427,60 m2)

Przed każdym z budynków znajduje się plac zaaranżowany na parking. Wjazd do obiektu odbywa się od ul. Piramowicza, przy której mieszczą się liczne punkty usługowo-handlowe i administracyjne. Nieruchomość można przeznaczyć na biura, usługi oraz mieszkania.

W pobliżu:

 • 150 m - przystanek autobusowy
 • 200 m - Urząd Miasta
 • 400 m - most Długosza, Zamek  Piastów Kozielskich
 • 400 m - Muzeum Ziemi Kozielskiej
 • 1,6 km - stacja kolejowa

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość jest atrakcyjnie zlokalizowana tuż przy Rynku Głównym. Ze względu na lokalizację i możliwości rozbudowy działka posiada potencjał inwestycyjny na biura, mieszkania, magazyny oraz usługi. Według estymacji Orange Polska S.A. możliwy jest wzrost powierzchni użytkowej o nawet ok. 7 700 m2 – po wyburzeniu istniejących zabudowań.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 497,7 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 314,35 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 41,72 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 50,60 m2 linii napowietrznej, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 17 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 61,94 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone