Uwarunkowania planistyczne

W myśl postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie (Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 27 września 2012 r.) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Budynek biurowy w atrakcyjnej lokalizacji.

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, jednoklatkowy (zosobnymi wejściami do pomieszczeń byłej sali sprzedaży oraz klatki schodowej), wykonany w technologii uprzemysłowionej, o układzie konstrukcyjnym szkieletowo-słupowym, murowany z drobnowymiarowych elementów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach z płyt prefabrykowanych, kryty papą.

W pobliżu:

  • 250 m – stacja kolejowa Wieruszów
  • 350 m – duży dyskont spożywczy
  • 2 km – droga ekspresowa S8
  • 85 km – Wrocław
  • 118 km – Łódź

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość można zmodernizować i rozbudować uzyskując powierzchnie pod działalność komercyjną. Budynek może stać się siedzibą lokalnych firm, usług, szkół językowych itp.
Według estymacji Orange Polska S.A., zgodnie z zapisami Studium możliwa jest realizacja obiektu z garażem podziemnym i pow. PUU/PUM około 900 m2. Analiza otoczenia wskazuje na możliwość nadbudowy lub realizację nowej zabudowy o wysokości do 4 kondygnacji i pow. PUU/PUM około 600 m2, przy realizacji stanowisk parkingowych na poziomie gruntu.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieodpłatnie i bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości
• użytkowania pomieszczeń o powierzchni 151,65 m²
• służebność przesyłu – dot. części gruntu wykorzystywanej dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone