Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania nieruchomość leży na obszarze:
•    47 KD – poszerzenie drogi
•    10 U – usługi, usługi komunikacji
•    7 MR, MN, U – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Możliwości inwestycyjne: dom jedno- i wielorodzinny, obiekt usługowy.

Opis oferty

Duża działka inwestycyjna, np. pod zabudowę mieszkaniową.

Działka o powierzchni 19 833 m2 z pozostałościami po zabudowaniach – budynkiem technicznym o powierzchni 15,72 m2. Całość o regularnym kształcie prostokąta. Działka ogrodzona od strony frontowej.

W pobliżu:

  • 1km – centrum miejscowości
  • 1 km – punkty handlowo-usługowe
  • 5 km – droga krajowa nr 12
  • 18 km – Łódź

Lokalizacja

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone