Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sulęcin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin", nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej w obrębie której obowiązuje ochrona i rewitalizacja: historycznej struktury przestrzennej, obiektów objętych ochroną konserwatorską poprzez porządkowanie istniejącej zabudowy, szczególnie w obrębie wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej (modernizacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy oraz uzupełnianie ubytków w zabudowie).

Opis oferty

Budynek biurowo-usługowy przy drodze wojewódzkiej.

Nieruchomość składa się z działki o numerze : 292/1 o powierzchni 2333 m². Kształt działki regularny, wydłużony czworobok, dłuższym bokiem od strony zachodniej przylega do ulicy Kilińskiego.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze biurowo – technicznym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym , w rzucie prostokąta z dachem płaskim. Budynek posiada piwnice użytkowe. Powierzchnia użytkowa : 956,75 m². Powierzchnia zabudowy: 563,60 m². Kubatura : 3804 m3.

W pobliżu:

  • 350 m – dyskont spożywczy
  • 450 m – dworzec autobusowy
  • 16 km – droga krajowa nr 92
  • 37 km – Gorzów Wielkopolski
  • 47 km – przejście graniczne

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieodpłatnie i bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 265,49 m² w budynku na zasadzie użytkowania
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone