Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego: Uchwałą Nr XXXVI/226/2010 Rady Miejskiej Kowal z dnia 26 maja 2010 roku w spawie uchwalenia Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal, nieruchomość położona jest na terenie:
MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami
Teren działki zlokalizowany jest w strefie historycznego układu urbanistycznego miasta Kowala i ochrony archeologicznej.

Opis oferty

191-metrowy lokal w Kowalu, 13 km od Włocławka, 40 km od Płocka.
Nieruchomość obejmuje udział w gruncie dz. nr 1561 o pow. 2651 m2 – 23504/218862.
W budynku mieszkalno-usługowym na parterze znajduje się lokal o powierzchni użytkowej –  190,6 m2. Obiekt, w którym mieści się lokal posiada 3 kondygnacji naziemne i 1 podziemne (piwnica). Wewnątrz znajdują się różnorodne powierzchnie (m.in. większa przestrzeń do aranżacji). Lokal jest pusty, dzięki czemu doskonale nadaje się do adaptacji według własnych potrzeb na różnorodne cele.

Dojazd do drogi publicznej  - ul. Kościuszki i Piłsudskiego odbywa się drogami osiedlowymi. W niedalekiej odległości również droga krajowa nr 91 oraz autostrada A1. Na osiedlu i przed budynkiem dostępne liczne miejsce parkingowe. Nieruchomość posiada dobry dostęp do drogi krajowej nr 91 ok. 0,6 km i do autostrady A1 ok. 10 km.  Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną.

W skład nieruchomości wchodzą:
•    lokal o pow. użytkowej 190,6 m2
•    piwnica nr L1.1, piwnica nr L1.2, piwnica nr L1.3, korytarza nr L1.4 -  łącznie pow. 44,44 m2.
Łączna powierzchnia wynosi 235,04 m2.

W pobliżu:

  • 500 m – przystanek autobusowy
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,1 km – droga krajowa nr 91
  • 10 km – autostrada A1
  • 13 km – Włocławek
  • 40 km – Płock

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

  • powierzchni 71,24 m² w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 15,57 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 13,92 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone