Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Łodzi nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Okoniowej 16, nr ew. dz. 314/1 w obrębie B-8 nie jest objęta obowiązującym MPZP. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Studium przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.
M1. Strefa Ogólnomiejska, Jednostka funkcjonalno-przestrzenna: tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Przeznaczenie terenów w jednostkach: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

Opis oferty

Kompleks budynków w Łodzi, na osiedlu Radogoszcz, około 5 km od centrum miasta.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 4 657 m2.

Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchni użytkowej –  2097, 10 m2 oraz  841,10 m2. Dodatkowo na działce usytuowane są dwa obiekty techniczne oraz wiata. Jeden z budynków posiada 4 kondygnacje wraz z piwnicą, drugi 3 (nie posiada piwnicy). Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość do adaptacji według własnych potrzeb na różnorodne cele.
Na działce oraz tuż przed utwardzony plac z miejscami parkingowymi. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Okoniowej. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania oraz telefoniczną.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 2097,10 m²
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 841,10 m²
 • budynek techniczny (trafostacja) o pow. użytkowej 53,70 m²
 • budynek techniczny (agregatornia) o pow. użytkowej 130,60 m2
 • wiata o pow. użytkowej 89,90 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 3212,4 m².   

W pobliżu:

 • 200 m – duży dyskont spożywczy
 • 250 m – droga krajowa nr 91
 • 300-400 m – przystanek tramwajowy i autobusowy
 • 1 km – stacja kolejowa ,,Łódź Radogoszcz Wschód”
 • 5 km – centrum miasta
 • 13 km – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 537,90 m² w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 156,24 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 7,8 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 20 m² na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone