Uwarunkowania planistyczne

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Torzym zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXIIII/197/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. działki objęte są zapisem: tereny przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień.

Opis oferty

Kompleks budynków biurowych w Torzymiu.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach : 439/1 oraz 440 o łącznej powierzchni 289 m², nieruchomość zlokalizowana jest w Torzymiu, przy Placu Wolności 13, w strefie śródmiejskiej, w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki zabudowane są dwoma budynkami biurowo – technicznymi funkcjonalnie ze sobą połączonymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, ścianami frontowymi przylegają do ulicy Warszawskiej tworzą trzysegmentową bryłę, budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kształt działek jest regularny, wydłużony prostokąt, teren pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa i mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy miasta Torzym oraz park.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 170 m – droga krajowa nr 92
  • 300 m – dyskont spożywczy
  • 2 km – stacja kolejowa Torzym

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone