Opis oferty

Budynek biurowy w Lubsku.

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 131,3 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 303,71 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 2,8 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 35,47 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.