Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego: Uchwałą Nr XLV/530/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 9 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na terenie MU1 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Opis oferty

Budynek biurowo-mieszkalny w Kartuzach, w pobliżu stacji kolejowej.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 922 m2.

Na częsciowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowo-mieszkalny o powierzchni użytkowej – 935,40 m2 oraz trafostacja - 25,30 m2. Obiekt o 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia mieszkalne, socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony plac z miejscami parkingowymi. Nieruchomość z wjazdem od ulicy Parkowej. Obiekt podłączony do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ogrzewany z kotłowni olejowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 935,40 m2
  • budynek trafostacji o pow. użytkowej 25,30 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 960,7 m2.

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.