Uwarunkowania planistyczne

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącego:

  • powierzchni 338,74 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 236,7 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 1,05 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 23,91 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 131,5 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

 

Opis oferty

Budynek biurowy w Sosnowcu.

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.