Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej – strefie ochrony elementów, w strefie chronionej głównego zbiornika wód podziemnych oraz w strefie mieszkalnictwa na terenie oznaczonych symbolem:
• MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Opis oferty

Budynek biurowy w pobliżu centrum Bielska-Białej.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 611 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1040,90 m2 oraz wiata – 93,60 m2. Obiekt biurowy 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, inne z przeznaczeniem na sale konferencyjne), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Budynek z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Gorkiego. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz tuż przed obiektem miejsca postojowe. Obiekt podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1040,90 m2
 • wiata o pow. użytkowej 93,60 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1134,5 m2.

W pobliżu

 • 280 m – duży dyskont spożywczy
 • 300 m – przystanek autobusowy
 • 1 km – stacja kolejowa ,,Bielsko-Biała Lipnik”
 • 1,5 km – centrum miasta
 • 1,6 km – droga ekspresowa nr S1

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 251,99 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 190,66 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 24,4 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 7 m2 linii napowietrznej, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 13,82 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone