Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Wieliczki.

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącego:

  • powierzchni 434,49 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 149,49 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 22,56 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 20 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.