Uwarunkowania planistyczne

MPZP: Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zielonka.

Teren 15 U-M

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  15U-M ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: zabudowa usługowa,

b) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa w formie budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe;

Opis oferty

Budynek mieszkalny w Zielonce, w pobliżu stacji kolejowej.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 475 m2.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek mieszkalny o pow. użytkowej 693,32 m2
 • budynek techniczny (garażowy) o pow. użytkowej 101,14 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 794,46 m2.

Obiekt mieszkalny posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszkalnego znajdują się różnorodne lokale (najwięcej metraży ok. 40 m2), pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Obiekt podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej większość powierzchni niższej części budynku (1 kondygnacja) – 292,08 m2.

Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem dla aut od ul. Gromali. Na działce i tuż obok dostępne miejsca parkingowe.

W pobliżu:

 • 60 m – Komenda Powiatowa Policji
 • 200 m – przystanek autobusowy
 • 280 m – Urząd Miasta
 • 350 m – duży dyskont spożywczy
 • 600 m – stacja kolejowa ,,Zielonka”
 • 14 km – centrum Warszawy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

WARIANT I: Istnieje możliwość nadbudowy budynku: w wyższej części o 1,5 kondygnacji. W niższej – o 2,5 kondygnacji. Cała część naziemna mogłaby osiągnąć ok. 900 m2 pow. PUU/PUM (pow. całkowita – 1350 m2).

WARIANT II: Przy realizacji całkowicie nowej zabudowy plan zezwala na projekt budynku o 3,5 kondygnacjach naziemnych i pow. zabudowy około 800 m2, co pozwoliłoby uzyskać ok. 4000 m2 pow. całkowitej. W tym około 1200 m2 w garażu podziemnym, a 2800 m2 na kondygnacjach naziemnych (z podziałem: po 50 % dla usług i mieszkaniówki). Pow. PUU/PUM to ok. 2000 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 163,51 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 42,88 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 16,38 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • na dachu 33,57 m2 na zasadzie użytkowania

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej łączna powierzchnia 292,08 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone