Uwarunkowania planistyczne

Obowiązują zapisy studium z dnia 28 marca 2018 r.: nieruchomość OPL położona w Strefa Wielkomiejskiej, Jednostce Funkcjonalno- Przestrzennej: Wielofunkcyjne Kwartały Śródmiejskie III - W3b. 

Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Łodzi.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 028 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1 214,70 m2. Obiekt biurowy o 4 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony północnej (dziedziniec). Nieruchomość z wjazdem od al. Kościuszki 122.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania oraz telefoniczną.

W pobliżu:

 • 100 m – kino Charlie
 • 150 m – przystanek tramwajowy
 • 200 m – ulica Piotrkowska
 • 250 m – przystanek autobusowy
 • 320 m – duży dyskont spożywczy
 • 500 m – Politechnika Łódzka
 • 1,75 km – droga krajowa nr 91
 • 2,5 km – stacja kolejowa ,,Łódź Fabryczna”

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 344,60 m² w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 37,8 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 47,35 m² na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 78,83 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone