Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość zgodnie z informacją Urzędu Miejskiego w Pińczowie posiada uchwalony w 2009 r miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi, ze obszar działki nr. 134 położonej w Pińczowie w obrębie 13 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami „A UA 10 – tereny usług administracyjno-biurowych”. 

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Pińczowa.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 167 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 949,55 m2. Obiekt posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość do odświeżenia i szybkiej adaptacji (wewnątrz puste powierzchnie) według własnych potrzeb na cele biurowo-usługowe.

Obiekt z bardzo dobrą ekspozycją oraz wjazdem od ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Klasztornej. Na działce utwardzony teren z miejscami postojowymi. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewany z własnej kotłowni olejowej.

W pobliżu:

  • 250 m – Muzeum Regionalne, Urząd Skarbowy
  • 300 m – przystanek autobusowy
  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 500 m – Starostwo Powiatowe
  • 550 m – Urząd Miejski

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej w zakresie:

1) powierzchni 335,92 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 2,92 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 67,26 m2 na elewacji budynku, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 11 m2 na dachu budynku, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie powierzchni 327 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone