Uwarunkowania planistyczne

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” zatwierdzonym 30.08.2011 r. uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim nr IX/107/2011 ze zmianami, obszar którego częścią jest działka nr 274 znajduje się w jednostce planistycznej nr 1 – Stare Miasto, ze wskazanym kierunkiem rozwoju jako tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych – symbol SM.

Działka o nr 274  usytuowana jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 40 decyzją znak: KL.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955 r. dla którego ustanowiono strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego oraz strefy „W.II” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wpisanej do rejestru zabytków decyzją znak: KI.V-0/251/57 z dnia 06.04.1957 r., a budynek przy ul. Pocztowej znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Opis oferty

Zespół budynków biurowych w centrum miasta.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 641 m2.

Na ogrodzonym terenie znajdują się trzy budynki biurowe o powierzchniach użytkowych: 1989,99 m2, 1494,89 m2, 781,21 m2 oraz budynek agregatowni: 119,70 m2, garaż: 191,25 m2 i wiata: 85,85 m2. Obiekty biurowe o 2 i 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony plac do parkowania oraz tuż obok miejsca postojowe. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Pocztowej.

Budynki wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz podłączone do centralnego ogrzewania miejskiego.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1989,99 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1494,89 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 781,21 m2
 • budynek agregatowni o pow. użytkowej 119,70 m2
 • garaż o pow. użytkowej 191,25 m2
 • wiata o pow. użytkowej 85,85 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4662,89 m2.

W pobliżu:

 • 230 m – Brama Pyrzycka
 • 300 m – Rynek
 • 330 m – Baszta Tkaczy
 • 350 m – galeria handlowa ,,Starówka”, Urząd Gminy
 • 500 m – Urząd Miejski
 • 700 m – droga krajowa nr 20
 • 950 m – stacja kolejowa ,,Stargard”

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 597,48 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 52 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 6,10 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 22 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 9,75 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR (nieodpłatny) na powierzchni 248 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone