Uwarunkowania planistyczne

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 stycznia 2004 r. 

Teren: UP - usługi publiczne

Dla pozostałych terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia UP i UP-2 dopuszcza się wtórne podziały na działki budowlane według wskaźników umożliwiające ich prawidłowe zagospodarowania zgodne z funkcją terenu.

Opis oferty

Budynek biurowo-mieszkalny w Kobyłce, 20 km od centrum Warszawy.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 301 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowo-mieszkalny o pow. użytkowej 1402,44 m2
  • agregatornia o pow. użytkowej 38,26 m2
  • trafostacja o pow. użytkowej 23,16 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1463,86 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się obiekt biurowo-mieszkalny o 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w budynku zlokalizowane są 3 lokale mieszkalne o powierzchniach: 75,9 m2, 67,74 m2, 73,79 m2.

Na działce utwardzony plac z miejscami postojowymi. Nieruchomość z wjazdem od ulicy Frycza-Modrzewskiego. Do dyspozycji przy wejściu rampa dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 100 m – Miejski Ośrodek Kultury
  • 400 m – Urząd Miasta
  • 500 m – stacja kolejowa ,,Kobyłka”
  • 900 m – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
  • 20 km – centrum Warszawy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji usługowych, modernizacji i rozbudowy istniejącej zabudowy o pow. około 200 m2, pod warunkiem zapewnienia właściwej, zgodnej z planem ilości stanowisk parkingowych. Możliwy wzrost powierzchni PUU o około 300 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 244,03 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 85,12 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 21,8 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

5) powierzchni 2 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 416,11 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone