Uwarunkowania planistyczne

Studium: Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.

Teren działek nr 2291/86 i 2321/86 oraz część terenu działek nr 2292/86 i 2322/86 są objęte liniami rozgraniczającymi pas drogowy autostrady A-4 /decyzja nr 2/98 Wojewody Katowickiego z dnia 14.01.1998 r. o ustaleniu lokalizacji płatnej autostrady A-4.

Oznaczenie w legendzie rysunku studium: P – tereny przemysłu, składów i magazynów (w tym tereny bazy kontenerowej CELT).

Opis oferty

Działka w Zabrzu, tuż przy autostradzie A4.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 065 m2.

Na terenie znajduje się budynek techniczny (koncentrator) o powierzchni użytkowej – 58,08 m2. Dojazd na działkę drogą asfaltową. Nieruchomość z potencjałem na m.in.: stację paliw, myjnie, bądź małą halę produkcyjną.

W pobliżu:

  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 120 m – autostrada A4
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 550 m – przystanek tramwajowy
  • 7 km – centrum Zabrza
  • 18 km – centrum Katowic

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Wariant I: Możliwość wybudowania małej hali produkcyjnej lub małego magazynu/składu o powierzchni ok. 250 m2 – zabudowa produkcyjna i produkcyjno-usługowa. Wzrost PUU o ok. 190 m2.

Wariant II: Możliwość budowy obiektu bazy noclegowej pracowników zakładów przemysłowych (maksymalnie 5 kondygnacji). Wzrost PUU o ok. 600 m2.

Wariant III: Możliwa realizacja obiektu obsługi technicznej motoryzacji, tj.:

a) stacja paliw płynnych; benzynowa, gazowa – o pow. 120 m2

b) stacja obsługi pojazdów – o pow. 200 m2

c) myjnia – o pow. 100 m2

d) garaże – o pow. ok. 10 stanowisk – o pow. 250 m2

Maksymalny PUU dla tego wariantu to ok. 190 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 60,93 m2 w całym budynku, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone