Uwarunkowania planistyczne

MPZP: Uchwała Rady Miejskiej w Trzebiatowie XXIX/210/96 z dnia 1996-12-30 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 3, poz.19 z dnia 12 marca 1997 r. z późniejszymi zmianami:

 • Uchwała Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 kwietnia 2009 r.
 • Uchwała Nr XLIV/416/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 marca 2010 r.
 • Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXVI/294/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 maja 2013 r.

Działka nr 15/3 – obręb geodezyjny Trzebiatów 5: TEREN SMIo16 – jednostka strukturalna, zabudowa śródmiejska o wysokiej intensywności, zwarta, z przewagą wysokości 2–3 kondygnacje, preferencja usług w parterach, forma architektoniczna prezentująca wysokie walory estetyczne. Działka położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków, a sam budynek wpisany został do gminnej ewidencji zabytków.

Opis oferty

Budynek biurowy w Trzebiatowie, na Rynku.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 732 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1176,24 m2
 • budynek garażowy o pow. użytkowej 87,82 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1264,06 m2.

Obiekt biurowy 3 kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (biurowe m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto na poddaszu znajduje się mieszkanie służbowe o powierzchni 46,10 m2. Wjazd na nieruchomość od ulicy Pocztowej oraz od strony Rynku. Na działce utwardzony plac z miejscami postojowymi oraz obok parking przed Ratuszem.

Obiekt podłączony do sieci elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz posiadający własną kotłownie gazową. Nieruchomość po odświeżeniu do szybkiej adaptacji według własnych potrzeb na cele biurowo-usługowe.

W pobliżu:

 • 50 m – Urząd Miejski
 • 100 m – duży dyskont spożywczy
 • 250 m – Targowisko miejskie
 • 300 m – przystanek autobusowy
 • 450 m – Pałac w Trzebiatowie
 • 1 km – stacja kolejowa Trzebiatów
 • 10 km – Morze Bałtyckie
 • zabudowa wielorodzinna

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

W przypadku uzyskania zgody urzędu konserwatora zabytku możliwa byłaby wymiana istniejącego dachu na dach mansardowy co umożliwiłoby uzyskanie dodatkowej powierzchni PUM/PUU o około 180 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 178,90 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 73,58 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 1 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 14,88 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej będzie ustanowione OPR na powierzchni 244 m2 .

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone