Uwarunkowania planistyczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie uchwalony uchwałą Nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 12 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 6, poz. 48). Data wejścia w życie: 1998.03.27. Data ostatniej zmiany: 2020-03-12. Status: obowiązujący. 

TEREN MU-I: teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej intensywnej zabudowy.

Opis oferty

Budynek biurowy w Siemianowicach Śląskich, 6 km od centrum Katowic.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 734 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1509,84 m2
  • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 132,99 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1642,83 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się bobiekt biurowy 3 kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Komunikacje zapewniają 3 klatki schodowe. Wejście z rampą dla osób niepełnosprawnych i wjazdem od ulicy Ligonia. Na działce utwardzony plac z miejsca parkingowymi.

Obiekt podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz posiada węzeł cieplny. Nieruchomość po odświeżeniu do szybkiej adaptacji według własnych potrzeb na cele biurowo-usługowe.

W pobliżu:

  • 150 m – park ,,Skwer Laura”
  • 200 m – przystanek autobusowy (5 linii)
  • 500 m – przystanek tramwajowy
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 800 m – Rynek oraz Urząd Miasta
  • 3,1 km – droga krajowa nr 94
  • 6 km – centrum Katowic
  • zabudowa wielorodzinna

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 385,83 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 115,26 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 47,41 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 67,19 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone