Uwarunkowania planistyczne

MPZP: Uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr XII/67/03 z dnia 18.09.2003 r. 

Teren: C03.UŁ – obiekty i urządzenia łączności. Ustalenia takie same jak dla terenów usług - U. 

Istniejące budynki utrzymuje się z dopuszczeniem ich rewaloryzacji i przebudowy, rewitalizacji  i całkowitej wymiany na obiekty nowe,  gabarytami i architekturą nawiązującą do zabytkowej zabudowy otoczenia. 

Opis oferty

Budynek biurowy w Paczkowie, 70 km od Wrocławia.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 236 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 391,6 m2
  • budynek garażowy o pow. użytkowej 32,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 424 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się obiekt biurowy w jednej części o 3 kondygnacjach wraz z piwnicą oraz druga część 2 kondygnacje z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony plac z miejscami postojowymi. Nieruchomość z wjazdem od ulicy Mieraszewskiego. Obiekt podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz posiada własną kotłownię gazową.

W pobliżu:

  • 250 m – Muzeum Gazownictwa
  • 450 m – Metamuzeum Motoryzacji
  • 500 m – Rynek
  • 550 m – Ratusz
  • 600 m – dworzec autobusowy
  • 2,2 km – droga krajowa nr 46
  • 2,5 km – stacja kolejowa ,,Paczków”
  • zabudowa jednorodzinna

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość przebudowy i nadbudowy budynku o jedną kondygnację i użytkowe poddasze budynku technicznego o pow. zabudowy 300 m2. Zwiększenie pow. PUU wyniesie około 300 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 70,4 m2 w budynku biurowym, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone