Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MWU, ustala się:

 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa;
 2. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 • zakaz realizacji budynków gospodarczych i garaży,
 • dopuszczenie realizacji parkingów i garaży podziemnych,
 • dopuszczony profil usług realizowanych w oddzielnych budynkach oraz lokalach usługowych lokalizowanych w budynkach mieszkalnych – handel detaliczny, działalność biurowa i administracyjna, oświata, nauka, edukacja, odnowa biologiczna i ochrona zdrowia, opieka społeczna, sport i rekreacja, kultura, projektowanie i praca twórcza, gastronomia, zamieszkanie zbiorowe oraz usługi ogólnobytowe,
 • zakaz realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych powyżej 1 kondygnacji nadziemnej,
 • dopuszczenie realizacji lokali mieszkalnych w obiektach usługowych

Opis oferty

Nieruchomość w centrum miasta pod osiedle mieszkaniowe.

Nieruchomość zabudowana 2 budynkami. Pierwszy z nich, budynek biurowy, o powierzchni 2126 m2 składa się z 2 części różniących się wysokością kondygnacji i liczbą pięter w części nadziemnej (od 3 do 5 kondygnacji). Budynek został częściowo zmodernizowany i zaadaptowany na nowoczesne biura z podwieszanymi sufitami. Na 2 piętrze zlokalizowana jest duża hala, która daje możliwości dowolnej aranżacji zarówno na open-space, jak również na gabinety. Obiekt w całości podpiwniczony. Komunikację w budynku zapewniają 2 klatki schodowe. Garaż o powierzchni 214 m2 składa się z jednej kondygnacji naziemnej.

Działka, na której znajduje się nieruchomość, posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, jest ogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi oraz kostką. Przed budynkiem zagospodarowano parking na ok. 20 samochodów. Dojazd do obiektu od strony ulicy Czereśniowej.

Nieruchomość po przearanżowaniu może pełnić funkcję mieszkaniową z usługami w parterze.

W pobliżu:

 • 550 m - Galeria Handlowa Wenus oraz dyskonty spożywcze
 • 650 m - Urząd Miasta
 • 1,7 km - Państwowe Zakłady Lotnicze
 • 1,8 km - stacja kolejowa
 • 3,5 km - Port lotniczy Lublin
 • 7,8 km - Lublin
 • 8 km - Miejsce Pamięci i Muzeum Majdanek

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zapisy MPZP pozwalają na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowę istniejącego budynku garażowego wraz ze zmianą  sposobu jego użytkowania na techniczny. 

Głównym założeniem koncepcji jest:

 • wyburzenie istniejącego budynku biurowego
 • postawienie w jego miejscu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i dwukondygnacyjnym garażem podziemnym
 • przebudowa istniejącego budynku garażowego i zmiana sposobu użytkowania na techniczny
 • umieszczenie w nowym budynku technicznym miejsca na odpady

Projekt zakłada:

 • realizację obiektów o łącznej pow. zabudowy 1 360 m²
 • wysokość budynku 7 kondygnacji naziemnych wraz z antresolą i 2 kondygnacje podziemne (garaż z piwnicą)
 • łączną pow. użytkową 6 013 m², w tym:

               - pow. użytkowa usług 920 m²

              - pow. użytkowa mieszkań 5 093 m²

 • wjazd od ul. Czereśniowej

Dodatkowe udogodnienia:

 • garaż podziemny na 100 miejsc (dostępny z dwukierunkowej rampy połączonej z drogą wewnętrzną)
 • 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie
 • w południowo-wschodniej części działki plac zabaw, a obok niego szpaler drzew

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • Powierzchni 330,53 m2 łącznie w budynkach na zasadzie użytkowania
 • Powierzchni 29,6 m2 łącznie na elewacji budynków na zasadzie użytkowania
 • Powierzchni 337,89 m2 dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • Powierzchni 0,5 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.
Wstępne założenia scenariusza: Istnieje możliwość całkowitego przeniesienia urządzeń telekomunikacyjnych w uzgodnione z potencjalnym inwestorem miejsce.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone