Uwarunkowania planistyczne

MPZP: Uchwała Nr.  III/20/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014r. 

Teren: 4 UM – z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty usługowe z mieszkaniami

Teren: 1 KDL – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice publiczne.

Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg na lata 2014-2018 na działce nr 641 znajduje się budynek Poczty z początku XX w., czyli wg inwentaryzacji budynek biurowy. Wysłano także pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania informacji o ochronie konserwatorskiej.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Morąga.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 174 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1061,81 m2, oraz dwa budynki pomocnicze o powierzchniach: 125,88 m2 i 49,49 m2. Obiekt biurowy posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą, zaś oba pomocnicze 1 kondygnację. Wewnątrz budynku biurowego mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem od ul. 11 listopada oraz ul. Ogrodowej. Ponadto do dyspozycji rampa dla osób niepełnosprawnych. Na działce dostępne miejsca parkingowymi.

Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1061,81 m2
 • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 125,88 m2
 • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 49,49 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1237,18 m2.

W pobliżu:

 • 200 m – duży dyskont spożywczy
 • 250 m – Urząd Miejski
 • 220 m – kino ,,Narie”
 • 450 m – Zamek Krzyżacki w Morągu
 • 500 m – Pałac Dohnów
 • 1 km – dworzec kolejowy ,,Morąg” oraz dworzec autobusowy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

WARIANT I: MPZP zezwala na realizację obiektów usługowo-mieszkalnych o wysokości 2,5 kondygnacji naziemnych, powierzchni całkowitej około 3700 m2, pow. PUU/PUM/PUG na poziomie 2400 m2, pow. PUU/PUM kondygnacji naziemnych na poziomie 1700 m2, zapewniając zwiększenie pow. użytkowej PUU/PUM o około 800 m2.

WARIANT II: Przy pozostawieniu głównego budynku i wyburzeniu obiektu garażowego możliwa realizacja 2,5 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego (typu willi miejskiej) z garażem podziemnym o powierzchni zabudowy około 340 m2 i pow. PUM około 600 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 187,11 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 72,64 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 1,62 m² na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 25,45 m² na elewacji, na zasadzie użytkowania

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej łączna powierzchnia 402,88 m2 (361,62 m2 w budynku głównym oraz w budynku garażowym 42 m2).

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone