Uwarunkowania planistyczne

Uchwała nr XXXII/318/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia MPZP miasta Jasła dla obszaru "Śródmieście - rejon ulic Floriańskiej, Słowackiego, Czackiego i 3-go Maja" 

Teren: UP – teren zabudowy usługowej – usługi publiczne  

Opis oferty

Budynek biurowy z magazynem w centrum Jasła.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 148 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 2799,20 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 501,90 m2
 • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 62,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3363,2 m2.

Obiekt biurowy o 4 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

W pobliżu:

 • 50 m – Park Miejski
 • 150 m – Urząd Gminy
 • 280 m – centrum handlowe ,,Galeria Europa”
 • 330 m – Muzeum Regionalne
 • 450 m – Rynek
 • 550 m – dworzec autobusowy
 • 600 m – droga krajowa nr 28
 • 650 m – dworzec kolejowy ,,Jasło”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

WARIANT I: MPZP zezwala na realizację wewnątrz nieruchomości budynków do wysokości 8 m – dwóch kondygnacji oraz na rozbudowę istniejących budynków o pow. 34 m2. Rozwój nieruchomości można zapewnić poprzez remont, przebudowę i nadbudowę o jedną kondygnację istniejących budynków techniczno-magazynowych zlokalizowanych wewnątrz, co umożliwiłoby uzyskanie około 300 m2 dodatkowej pow. PUU.

WARIANT II: Przy wyburzeniu budynku magazynowego istnieje możliwość realizacji nowej zabudowy z garażem podziemnym o maksymalnej pow. całkowitej około 2500 m2; pow. całkowitej podziemnego garażu około 1500 m2, pow. PUG około 1200 m2 oraz dwukondygnacyjnej części nadziemnej o pow. całkowitej na poziomie 1000 m2, czyli około 700 m2 pow. PUU. Zwiększyłoby to pow. użytkową części nadziemnej (usługowej) o około 100 m2 oraz umożliwiłoby realizację parkingu podziemnego na pow. około 1300 m2 dla 50 platformowych stanowisk parkingowych (uniparker). Wiązałoby się to z podniesieniem standardu i zmianą funkcji obiektów budowlanych.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 426,8 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 95,29 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 44,06 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 38 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 658,03 m2 oraz dodatkowo najem komercyjny na powierzchni 47,54 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone