Uwarunkowania planistyczne

Obiekt z przeznaczeniem m.in. pod dom seniora, usługi medyczne lub inne.

MPZP: Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

Tereny: 

C10U –  teren usług:

C9ZU –  teren zieleni urządzonej

10KDz –  teren komunikacji, teren dróg zbiorczych

Teren C10U –  pow. 0,24 ha. Plan ustala :

Przeznaczenie terenów: usługi.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o powierzchni 3 851 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 2029,76 m2
  • budynek techniczny o pow. użytkowej 30,22 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2059,98 m2.

Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Do dyspozycji rampa dla osób niepełnosprawnych. Na działce liczne miejsca postojowe.

Budynek biurowy podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

W pobliżu:

  • 100 m – Muzeum Okręgowe
  • 250 m – Starostwo Powiatowe
  • 300 m – Urząd Skarbowy
  • 350 m – dworzec autobusowy
  • 900 m – centrum handlowe ,,Europa II Plaza Nowy Sącz”
  • 1,3 km – droga krajowa nr 87
  • 1,4 m – stacja kolejowa ,,Nowy Sącz”
  • zabudowa wielorodzinna

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zapisy planu umożliwiają rozbudowę istniejącego budynku biurowego o dodatkową część o wysokości do 7 m (dwie kondygnacje). Przy takim wariancie konieczna realizacja garaży podziemnych.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 882,3 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 203,02 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 61 m2 na gruncie, na na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 41,4 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 3 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone