Uwarunkowania planistyczne

MPZP: Uchwała Nr IX/53/2003 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny, zmieniony Uchwałą nr XLII/360/2006 z dnia 21.06.2006r. i Uchwała nr. XVIII/160/08 z dnia 2.07.2008 r.

Teren UP - dla usług publicznych, w tym usług zdrowia, administracji, łączności.

Opis oferty

Budynek biurowy w Izabelinie, 17 km od centrum Warszawy.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 418 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 719,57 m2. Obiekt o 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i posiada własną kotłownię gazową. Na działce oraz tuż obok utwardzony plac z miejscami postojowymi. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Tetmajera. Ponadto możliwa łatwa i szybka adaptacja (puste powierzchnie) według potrzeb, na cele biurowo-usługowe.

Do dyspozycji Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 206,21 m2.

W pobliżu:

  • 50 m – Dom Kultury
  • 100 m – Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego
  • 120 m – przystanek autobusowy
  • 220 m – duży dyskont spożywczy
  • 400 m – szkoła podstawowa
  • 17 km – centrum Warszawy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

WARIANT I: Przebudowa, nadbudowa części centralnej i modernizacja istniejącej zabudowy. Możliwość uzyskania około 150 m2 dodatkowej powierzchni PUU.

WARIANT II: Możliwość realizacji dodatkowej zabudowy z jedną kondygnacją garaży podziemnych, z dodatkowym użytkowym poddaszem, z powierzchnią zabudowy około 500 m2. Wzrost pow. PUU o około 420 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 160,33 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 139,72 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 38,45 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 7,37 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 206,21 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone