Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość na dużej działce pod mieszkania oraz placówkę oświaty w pobliżu Jasnej Góry.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – Uchwała nr 263.XX.2019 r. Rady Miasta Częstochowa z dnia 21 listopada 2019 r.:

Teren – MWN – obszary zabudowy mieszanej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Opis oferty

Nieruchomość pod mieszkania i usługi w Częstochowie, w pobliżu Jasnej Góry.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 5 898 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni użytkowej 884,74 m2 oraz gospodarczy (137,28 m2), magazynowy (114,01 m2), garażowo-magazynowy (277,70 m2) i wiata garażowa (54,20 m2). Obiekt mieszkalno-usługowy o 2 kondygnacjach naziemnych wraz z piwnicą. Wewnątrz znajduje się osiem mieszkań (o powierzchniach od 35 do 61 m2) oraz pomieszczenia techniczne, socjalne. Budynek podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni gazowej. Obiekt gospodarczy zaś o dwóch kondygnacjach (1 naziemna i 1 podziemna). Wjazd na nieruchomość od ulicy Wyszyńskiego. Ponadto na terenie utwardzone miejsca postojowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek mieszkalno-usługowy o pow. użytkowej 884,74 m2
  • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 137,28 m2
  • budynek magazynowy o pow. użytkowej 114,01 m2
  • budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 277,70 m2
  • wiata garażowa o pow. użytkowej 54,20 m2

Łączna powierzchna użytkowa budynków wynosi 1 467,93 m2.

W pobliżu:

  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 100 m – droga krajowa nr 46
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 700 m – sanktuarium wraz z klasztorem na Jasnej Górze
  • 2,55 km – centrum Częstochowy i dworzec kolejowy ,,Częstochowa”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość adaptacji, przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, co umożliwi zwiększenie powierzchni użytkowej o około 2500 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 172,01 m2 w budynku mieszkalno-usługowym, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 25,30 m2 na elewacji budynku, na zasadzie użytkowania

3) powierzchni 128,31 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 132,10 m2 na gruncie i nad gruntem, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone