Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona w Nidzicy przy ulicy Kajki 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D-80UM: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-mieszkaniowa – usługi nieuciążliwe.

Opis oferty

Budynek biurowy oraz mieszkalny w centrum Nidzicy.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 923 m².

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 844,26 m2
 • budynek mieszkalny o pow. użytkowej 100,15 m2
 • budynek garażowy o pow. użytkowej 225,19 m2
 • garaże o pow. użytkowej 12,75 m2 i 9,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1191,45 m2.

Obiekt biurowy 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami postojowymi. Nieruchomość z korzystną ekspozycją i bramą wjazdową od ul. Kajki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz posiada węzeł cieplny do ogrzewania budynku.

W pobliżu:

 • 100 m – sklep z RTV AGD
 • 130 m – duży dyskont spożywczy
 • 250 m – Urząd Miejski
 • 300 m – Komenda Powiatowa Policji
 • 300 m – Zamek w Nidzicy
 • 1 km – stacja kolejowa ,,Nidzica” oraz dworzec autobusowy
 • 2,5 km – droga krajowa nr 7

 

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieją dwa warianty inwestycyjne:

WARIANT I: Nadbudowa głównego budynku o poddasze użytkowe i osiągnięcie dodatkowego PUM/PUU ok. 150 m2.

WARIANT II: Istnieje możliwość rozbudowy budynku o ok. 250 m2. Co łącznie z dobudową użytkowego poddasza da 400 m2 PUU/PUM.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 161,55 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 133,02 m2 gruntu, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone