Uwarunkowania planistyczne

Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I.

Nieruchomość położona jest na obszarze dwóch terenów:

6UMW – usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna 1KX – tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych.

Plan zezwala na remont, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków o jedną kondygnację w formie użytkowego poddasza, z maksymalną wysokością do 14,5 m, z wysokością elewacji frontowej ograniczoną do 9,5 m.

Opis oferty

Dwa budynki biurowe w centrum Sierpca z wewnętrznym parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 628 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1571,38 m²
  • budynek biurowy o pow. użytkowej 261,16 m²

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1 832,54 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchniach użytkowych: 1571,38 m2 (część przynależna do Poczty Polskiej – 546 m2) oraz 261,16 m2. Większy obiekt 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą, zaś mniejszy o 2 kondygnacjach. Wewnątrz obu budynków mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynki z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Piastowskiej. Na działce utwardzony teren z 15 miejscami parkingowymi. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

W pobliżu:

  • 100-200 m – dwa duże dyskonty spożywcze
  • 150 m – Urząd Miejski
  • 370 m – Sąd Rejonowy
  • 600 m – dworzec autobusowy
  • 1,15 km – droga krajowa nr 10
  • 1,3 km – stacja kolejowa ,,Sierpc”
  • 2,6 km – Muzeum Wsi Mazowieckiej

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość wzrostu powierzchni użytkowej kondygnacji naziemnych o około 1000 m2. Ponadto realizacji parkingów podziemnych umożliwiających zaspokojenie potrzeb nowo planowanych inwestycji.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 291,16 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 27,30 m2 gruntu, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 551,57 m2(w dwóch budynkach).

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone