Uwarunkowania planistyczne

Budynek w centrum, tuż obok stacji kolejowej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów, przyjętego Uchwałą Nr 159-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 kwietnia 2000 roku. Teren nieruchomości położony w strefie centralnej centrotwórczej.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 036 m2.

Na terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1194,9 m2. Obiekt 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość do odświeżenia i z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe. W budynku również powierzchnie przynależne do Poczty Polskiej (468,81 m2). Ponadto na działce utwardzony teren z miejscami postojowymi.

Nieruchomość z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Pszczelińskiej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 150 m – Komisariat Policji
  • 150 m – stacja kolejowa Brwinów
  • 250 m – Urząd Gminy
  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 22 km – centrum Warszawy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Wg estymacji Orange Polska S.A. istniejący budynek można zmodernizować oraz przebudować umożliwiając zwiększenie PUU o ok. 350 m2 dodatkowej powierzchni.  

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 148,89 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 51,99 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 16,18 m2 dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto w budynku również powierzchnie przynależne do Poczty Polskiej (468,81 m2).

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone