Uwarunkowania planistyczne

Budynek w centrum, tuż obok stacji kolejowej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów, przyjętego Uchwałą Nr 159-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 kwietnia 2000 roku. Teren nieruchomości położony w strefie centralnej centrotwórczej.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 036 m2.

Na terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1194,9 m2. Obiekt 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość do odświeżenia i z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe. W budynku również powierzchnie przynależne do Poczty Polskiej (468,81 m2). Ponadto na działce utwardzony teren z miejscami postojowymi.

Nieruchomość z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Pszczelińskiej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 150 m – Komisariat Policji
  • 150 m – stacja kolejowa Brwinów
  • 250 m – Urząd Gminy
  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 22 km – centrum Warszawy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Wg estymacji Orange Polska S.A. istniejący budynek można zmodernizować oraz przebudować umożliwiając zwiększenie PUU o ok. 350 m2 dodatkowej powierzchni.  

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 194,54 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 51,24 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 11,85 m2 dachu, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 12,78 m2 elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Placówka Poczty Polskiej opuści całkowicie nieruchomość najpóźniej do końca czerwca 2024 roku.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone