Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z uchwałą nr L/342/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Kuzienniczej, Słowackiego, Poniatowskiego, Piastowskiej do granic miasta Jawora.

teren: MW/U.3  –  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa usługowa;

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) lokale usługowe w budynku mieszkalnym;

2) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6 m, miejsca postojowe i garaże, infrastruktura techniczna;

3) zieleń urządzona.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Jawora, tuż obok stacji kolejowej.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 219 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 2033,18 m2
  • budynek garażowy o pow. użytkowej 82,32 m2
  • budynek magazynowy o pow. użytkowej 33,62 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2149,12 m2.

Obiekt 5-kondygnacyjny wraz z poddaszem i piwnicą. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne. Jeden lokal o powierzchni 132,53 m2 z przynależną piwnicą, strychem oraz garaże, zaś drugi – 97,93 m2.

Obiekt z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Kolejowej. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami postojowymi oraz parking tuż przy budynku. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

W pobliżu:

  • 70 m – duży dyskont spożywczy
  • 100 m – Zespół Szkół
  • 200 m – dworzec autobusowy i stacja kolejowa ,,Jawor”
  • 450 m – Rynek i Urząd Miejski
  • 550 m – Zamek Piastowski

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Przy założeniu zniesienia ochrony konserwatorskiej i realizacji nowej zabudowy obiektu mieszkalno-usługowego o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych, pow. zabudowy około 1100 m2 i uzyskanie około 2300 m2 pow. PUU/PUM. zwiększenie pow. PUU/PUM o około 400 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 118,96 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 26,74 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 0,5 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 6 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 18,43 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 457,81 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone