Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr LXVI/411/2018 z dnia 2018.09.28 ustala się:
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa;

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Gołdapi, tuż przy Rynku Miejskim.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 883/1 o powierzchni 2 178 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1782,7 m2
 • budynek magazynowy  o pow. użytkowej 102,7 m2
 • zadaszona wiata o pow. użytkowej 40,8 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1 926,2 m2.

Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek z bardzo korzystną ekspozycją od ul. Kolejowej i bramą wjazdową od strony południowej – z ul. Partyzantów. Od strony północnej i zachodniej ogrodzenie nie znajduje się w granicy działki. Do komunikacji pieszej dwie furtki (od ul. Armii Krajowej i ul. Partyzantów). Teren działki częściowo utwardzony z licznymi miejscami postojowymi. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną i odgromową.

W pobliżu:

 • 100 m – przystanek autobusowy
 • 100 m – Rynek Miejski
 • 120-200 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 • 320 m – Urząd Miejski
 • 350 m – Starostwo Powiatowe
 • 350 m – Kino Kultura
 • 740 m – Wieża Ciśnień
 • 1,2 km – droga krajowa nr 65

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest doskonała lokalizacja w samym centrum miasta tuż przy przystanku autobusowym i Rynku Miejskim. Ponadto bardzo korzystny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje duże możliwości potencjalnym inwestorom: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa. Dodatkowo różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej należącej do Orange S.A. i dotyczącej:

 • powierzchni 256,9 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 128,27 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 59,24 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 15,8 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

oraz na rzecz Poczty Polskiej na zasadzie użytkowania powierzchni w budynku – 465,7 m2

Należy zagwarantować 1 miejsce parkingowe dla służb technicznych OPL.
Obecne przyłącze elektroenergetyczne pozostaje dla OPL na potrzeby zasilania urządzeń energetycznych. Nabywca jest zobowiązany do wybudowania własnego przyłącza ee.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone