Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP: uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina.

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem F6.1 MS.

Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkalno-usługowa.

Opis oferty

Nieruchomość położona w centrum Koszalina na Pomorzu Zachodnim.

Doskonała lokalizacja dużego budynku biurowego z parkingiem.

Łączna powierzchnia ogrodzonej działki to 4697 m2 .

Na terenie znajduje budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7428,8 m2 oraz agregatornia. Obiekt posiada 8 kondygnacji – 7 nadziemnych i piwnica. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz sale konferencyjne, szkoleniowe, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek wyposażony w 2 dźwigi osobowe i 1 towarowy/ppoż. Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję oraz bramę wjazdową od ulicy Pocztowej, zaś wejście piesze od Racławickiej. Na terenie parking wewnętrzny z 8 miejscami oraz dodatkowo 5 miejsc w garażach.
W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 7428,8 m2
 • agregatornia o pow. użytkowej 192 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 7620,8 m2.

W pobliżu:

 • 150 m – przystanek autobusowy (6 linii)
 • 200 m – Kino Kryterium, Park Książąt Pomorskich
 • 220 m – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 • 250 m – Filharmonia Koszalińska
 • 400 m – duży dyskont spożywczy
 • 500 m – Urząd Miejski
 • 1,2 km – droga krajowa nr 11
 • 1,3 km – stacja kolejowa ,,Koszalin”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w centrum Koszalina, w pobliżu przystanku autobusowego (6 linii) i Filharmonii Koszalińskiej. Ponadto na terenie nieruchomości miejsca parkingowe wraz z garażami. Obiekt z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. sale szkoleniowe oraz konferencyjne) dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Nieruchomość do wykorzystania na cele biurowo-usługowe.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonych Praw Rzeczowych dla Orange Polska S.A. dotyczących infrastruktury teletechnicznej:

 •  w budynkach na zasadzie użytkowania – 1965,3 m2
 •  służebności przesyłu w gruncie – 287,5 m2
 •  użytkowania na gruncie – 0,10 m2
 •  użytkowania na dachu – 267 m2
 • użytkowania na elewacji – 17,9 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności. 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone