Uwarunkowania planistyczne

Uchwała Nr L-53/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie.

Teren oznaczy symbolem UP-1. - teren usług publicznych.

Opis oferty

Budynek na dużej działce w Wołominie, w pobliżu przystanku autobusowego.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 8 720 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 3313,4 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 360,2 m2
 • budynek trafostacji o pow. użytkowej 46,4 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3720 m2.

Wewnątrz obiektu mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sala konferencyjna), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek biurowy z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Teligi. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami parkingowymi oraz tuż obok miejsca postojowe. Nieruchomość w dobrym punkcie komunikacyjnym i z dogodnym MPZP, do wykorzystania na cele biurowo-usługowe.

W pobliżu:

 • 100 m – liceum, ZUS
 • 100 m – duży dyskont spożywczy
 • 200 m – przystanek autobusowy (4 linie)
 • 600 m – Kino Kultura
 • 800 m – stacja kolejowa ,,Wołomin Słoneczna” 
 • 1 km – centrum handlowe ,,Galeria Wołomin”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego koncepcja architektoniczna zakłada przebudowę i rozbudowę (pionową i poziomą) istniejącego budynku techniczno-biurowego wraz z jego adaptacją na budynek usługowy posiadający:

 • lokale usługowe na wynajem dla usług publicznych (60%) oraz usług nieuciążliwych (40%), w tym lokale przeznaczone dla usług handlu,
 • halę garażową na poziomie kondygnacji podziemnej

Dodatkowo planuje się podział nieruchomości na 3 strefy inwestycyjne, z których każda zwiera na swoim obszarze obiekt infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą zabudową usług publicznych.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni - 979,7 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania 
 • powierzchni - 459,92 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni - 131,11 m2 na gruncie i 6,5 m2 nad gruntem, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni - 143,89 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni - 11,96 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

ponadto

 • powierzchni - 151,7 m2 w budynku na zasadzie użytkowania na rzecz Poczty Polskiej

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone