Uwarunkowania planistyczne

Teren nieruchomości objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, zgodnie z którym nieruchomości położone są na terenie jednostek oznaczonych symbolem 107MW/U - tereny zabudowy wielorodzinnej i usług. Historyczny budynek Poczty położony przy ul. Słowiańskiej 26 został wzniesiony w 1884 roku i jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Zabudowana działka nr 21 oraz działka 15/10 położone są w obrębie historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna objętego ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Budynek posadowiony na działce 15/10 jest obiektem współczesnym i nie jest ujęty w ewidencji zabytków.

Opis oferty

Historyczne obiekty tuż przy Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 205 m2.

Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki (w tym piękny, monumentalny gmach poczty z 1884 r.), biurowy o powierzchni użytkowej – 1926,79 m2 i biurowo-techniczny – 2006,26 m2 oraz budynek techniczny – 125,70 m2. Obiekty o zróżnicowanych kondygnacjach (do 4 kondygnacji z piwnicą). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekty do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada bardzo korzystną ekspozycję i dostęp do drogi publicznej od ul. Słowiańskiej i ul. Krasińskiego (brama wjazdowa od strony ul. Krasińskiego). Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz tuż obok. Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewane z własnej kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1926,79 m2
  • budynek biurowo-techniczny o pow. użytkowej 2006,26 m2
  • budynek techniczny o pow. użytkowej 125,70 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4058,75 m2.

W pobliżu:

  • 200 m – Rynek
  • 220 m – Muzeum Okręgowe
  • 250 m – Ratusz
  • 250 m – dworzec autobusowy
  • 330 m – droga krajowa nr 12 
  • 450 m – dworzec kolejowy ,,Leszno"

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w samym centrum Leszna, tuż obok Rynku, z dostępem do wewnętrznego parkingu. Obiekt z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Nieruchomość przeznaczona na cele biurowo-usługowe. Ponadto możliwe zwiększenie wartości poprzez zmianę funkcji, rewitalizację obiektu zabytkowego i modernizację budynków współczesnych.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie na rzecz Orange Polska SA ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 747,79 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni na elewacji – 98,84 m2 na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni na dachu – 284,44 m2 na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni w gruncie - 313,24 m2 na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni na gruncie - 5 m2 na zasadzie użytkowania

oraz ustanowienie bezterminowego prawa użytkowania na rzecz Poczty Polskiej – dotyczy powierzchni 424,97 m2 w budynku biurowym.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone