Uwarunkowania planistyczne

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku informuje, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”, działki nr 140/1 i nr 143/1 znajdują się na terenie o funkcji:

 • działka nr 140/1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (18.U.MW)
 • działka nr 143/1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (18.U.MW), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (16.MW.U), droga publiczna (024.KDD)

Nieruchomość objęta jest formą ochrony konserwatorskiej:

 • budynki przy ul. Jagiełły 2 i 3 – zlokalizowane na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, poz. rejestru A-355;
 • budynki przy ul. Łukasiewicza 1 i 2 – zlokalizowane na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, poz. rejestru A-355;
 • budynek przy ul. Łukasiewicza 3 – wpisany indywidualnie do rejestru zabytków decyzją z dnia 15.12.1989r. nr KL-II-5340/33/89, poz. rej. zabytków województwa pomorskiego: A-247 – dotyczy budynku biurowo-usługowego o powierzchni 2867,1 m²

Schron - w budynku C w piwnicy znajduje się budowla ochronna - schron o powierzchni użytkowej 38,4 m² (powierzchnia netto 43,6 m²). Z informacji pisemnej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta – pismo znak OU.RBiZK-V.5563.2.2015 z dnia 16.02.2016 - wynika, że budowla ochronna jest wpisana do ewidencji budowli ochronnych Miasta Słupska.

Trafostacja - na nieruchomości w budynku energetycznym A na parterze w części pomieszczeń znajdują się urządzenia będące własnością Energa Operator, użytkowanie pomieszczeń o powierzchni użytkowej 62,7 m² przez Zakład energetyczny nie jest uregulowane umową.

Opis oferty

Duży kompleks 5 budynków biurowo-mieszkalnych z wewnętrznym parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o  łącznej powierzchni 6 054 m².

Na ogrodzonym terenie znajduje się kompleks 5 budynków biurowo-mieszkalnych i technicznych o łącznej powierzchni użytkowej 8761,1 m2. Wszystkie budynki podłączone są do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz ogrzewania (energia cieplna). Dodatkowo obiekt mieszkalno-techniczny wyposażony w sieć gazową. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi. 

W skład nieruchomości wchodzą:

 • Budynek biurowy o pow. użytkowej 4896 m²
  Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny w części z piwnicą, w której znajdują się urządzenia teletechniczne. Budynek posiada 4 klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, oraz 3 które występują jedynie w celu połączenia dwóch kondygnacji. Ponadto do obiektu prowadzi 9 wejść – 2 usytuowane od ul. Łukasiewicza, 2 kolejne w podwórzu i jedna w przejeździe. Natomiast od ul. Jagiełły zlokalizowane 4 wejścia prowadzące do lokali usługowych.
 • Budynek biurowy (zabytkowy) o pow. użytkowej 2867,1 m²
  Obiekt 4-kondygnacyjny z piwnicą, pełniący funkcję biurowo-usługową. Część powierzchni poddasza stanowi przestrzeń użytkową dawniej zaadaptowaną na pomieszczenia biurowe. Budynek posiada 2 klatki schodowe i 6 wejść – 3 usytuowane od ul. Łukasiewicza, 3 kolejne od podwórza. Na parterze znajduje się Poczta Polska – użytkuje powierzchnię na podstawie nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego (partycypacja w kosztach nieruchomości). Dla budynku wydana jest decyzja nakazowa wykonania prac budowlanych na szacowaną wartość robót 1,1 mPLN.

 • Dwa budynki: mieszkalny i techniczny (trafostacja) o łącznej pow. użytkowej 910,1 m²
  Budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny z piwnicą oraz jedną klatką schodową, do której prowadzą wejścia od ul. Jagiełły i od strony podwórza. W obiekcie  znajdują się mieszkania służbowe, pokoje gościnne i pomieszczenia biurowe. Do 3-kondygnacyjnego budynku technicznego prowadzą zaś 4 wejścia (dwa do klatki schodowej, jedno z przejazdu – od strony wschodniej oraz jedno od ul. Jagiełły prowadzące do lokalu usługowego). Użytkowanie stacji trafo przez zakład energetyczny nie jest uregulowane umową.
 • Budynek wartowni o pow. użytkowej 87,9 m²
  Obiekt ulokowany przy szlabanie od strony podwórza - pełni funkcję wartowni oraz usługową. Wejście do wartowni znajduje się od strony wschodniej, natomiast do części usługowej od strony północno-wschodniej.

Istnieje możliwość rozbudowy istniejących budynków o: wiatrołapy, klatki schodowe, windy, obudowę balkonów, loggi, podjazdy dla niepełnosprawnych, które mogą być wysunięte przed ścianę zewnętrzną budynku do 3 m oraz rozbudowę w obrysie istniejących garaży.

W pobliżu:

 • 100 m – przystanek autobusowy (4 linie)
 • 150 m – Urząd Miasta i Ratusz
 • 200 m – Polska Filharmonia ,,Sinfonia Baltica”
 • 220 m – Rynek
 • 300 m – centrum handlowe Galera Słupsk
 • 800 m – dworzec kolejowy ,,Słupsk”
 • 1,5 km – droga krajowa nr 61

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura teletechniczna - warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego (Opr) pod potrzeby użytkowania infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni 996,19 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 426,51 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 14,6 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 170 m2 na dachu, zasadzie użytkowania
 • powierzchni 70,8 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Orange Polska zapewnia sobie prawo do dostępu przez pracowników do urządzeń teletechnicznych w trybie 24 godz./7dni, dostęp do ogólnodostępnej toalety oraz wjazd na teren nieruchomości pojazdów specjalistycznych, w tym cysterny z paliwem do agregatu.

Obecnie dwa przyłącza energetyczne pozostają własnością Orange w celu obsługi urządzeń teletechnicznych. Trzecie przyłącze (PL0037810000060173) o mocy przyłączeniowej/umownej 16 kW przychodzi na własność Nabywcy nieruchomości. Nabywca może wystąpić do Zakładu energetycznego o wykonanie dodatkowego przyłącza i przepiąć obwody obsługujące nieruchomość (poza urządzeniami teletechnicznymi) pod własne przyłącze. Pomieszczenia techniczne nie wymagają ogrzewania za wyjątkiem pomieszczeń nr: 041B, 024B, 118, 119, 220D o łącznej powierzchni 295,9 m2

Poczta Polska - na rzecz Poczty Polskiej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe wpisane w Dziale III księgi wieczystej uprawniające do nieodpłatnego wyłącznego korzystania z powierzchni 344,73 m2. Poczta Polska ponosi opłaty eksploatacyjne proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Pracownicy Orange – na obiekcie znajdują się stanowiska pracy ok. 20 pracowników Orange. Sprzedający w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży alokuje pracowników do innej nieruchomości.

 

Alokacja urządzeń teletechnicznych – jako dodatkowa opcja przygotowana jest koncepcja oraz kosztorys w kwocie 3,5 mPLN  przeniesienia urządzeń technicznych z parteru do piwnicy. W ramach rozwiązania urządzenia w ciągu 3 lat na koszt inwestora mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię w piwnicy. Alokacja dotyczy tylko parteru, urządzenia na 1 piętrze nie podlegają alokacji.

Lokator – w budynku AB przy ul. Jagiełły 2 znajduje się niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni 72,68 m2 użytkowany przez lokatora.

Umowy wynajmu – nieruchomość jest w części wynajmowana. Umowy wynajmu są zawarte na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia od 1 do 6 miesięcy. (nie dotyczy Poczty użytkującej powierzchnie na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego oraz lokatora lokalu mieszkalnego podlegającego pod Ustawę o ochronie praw lokatorów).

VAT przy sprzedaży - Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 w związku z ary 29a ust 8. Sprzedaż urządzeń opodatkowana stawką 23%.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone