Uwarunkowania planistyczne

Obiekt z dużym potencjałem blisko Starego Rynku.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXXIV/602/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. teren znajduje się w jednostce urbanistycznej  C1- STARE MIASTO.

Strefa zagospodarowania - Strefa zabudowy śródmiejskiej dla której ustalono:

- lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- lokalizację zabudowy usługowej 

dopuszczono: 

- utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej 
- lokalizację funkcji rzemiosła i drobnej wytwórczości dostosowanej skalą do zabudowy sąsiadującej 
- lokalizowanie zabudowy śródmiejskiej 

Konserwator zabytków w piśmie z dnia 21.10.2015 r., informuje, że nieruchomość została wpisana na listę zabytków pod numerem rejestru L69 decyzją Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia  01.04.2003 r.

Opis oferty

Zabytkowy budynek na cele biurowo-usługowe w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 966 m²..

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 4566,89 m2 oraz budynek gospodarczy (324,51 m2). Obiekt posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sala konferencyjna) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Budynek Cesarskiego Urzędu Pocztowego (Keiserliches Postamt) to eklektyczny obiekt z czerwonej cegły, bogaty w detale architektoniczne odnoszące się do gotyku, baroku i klasycyzmu. Budowla z 1890 r. zachowała niemal całkowicie swój początkowy wygląd.

Wjazd dla samochodów zlokalizowany jest od ul. Strzeleckiej, zaś na terenie nieruchomości utwardzony plac z miejscami parkingowymi. Ponadto w okolicy dostępne miejsca postojowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 4566,89 m2
 • budynek gospodarczy (garażowy) o pow. użytkowej 324,51 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4891,4  m2.

W pobliżu:

 • 50 m – centrum handlowe ,,CH Park 111”, duży teren zielony – Park Wiosny Ludów
 • 150 m – przystanki komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy)
 • 270 m – rzeka Warta
 • 300 m – Stary Rynek
 • 450 m – Urząd Miasta
 • 500 m – dworzec kolejowy ,,Gorzów Wielkopolski”
 • 600 m – centrum handlowe ,,Galeria Askana”
 • 1,4 km – droga krajowa nr 22

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w samym centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w pobliżu Starego Rynku. Ponadto liczne miejsca parkingowe na dziedzińcu działki. W najbliższej okolicy znajdują się lokale usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Wewnątrz budynku różnorodne powierzchnie biurowe, idealne do aranżacji według własnych potrzeb (m.in.: sala konferencyjna, pokoje w układzie gabinetowym). Nieruchomość z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 1073,2 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 202,99 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,1 m2 gruntu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 68,6 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 26,73 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

oraz na rzecz Poczty Polskiej na zasadzie użytkowania powierzchni w budynku – 604,98 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone