Uwarunkowania planistyczne

Duży budynek pod mieszkania w centrum miasta.

Dla nieruchomości OPL uchwalono w dniu 24 września 2020 r nowy MPZP. Uchwała nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 4.1.33.MU: przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Rawy Mazowieckiej, w pobliżu Ratusza.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 614 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1127,7 m2
 • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 163,3 m2
 • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 140,4 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1431,4 m2.

Przy wejściu dostępna rampa dla niepełnosprawnych. Obiekt 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek z korzystną ekspozycją i 2 bramami wjazdowymi: od ul. Połczyńskiej i ul. Słowackiego Na działce część terenu utwardzona z miejscami parkingowymi oraz w okolicy miejsca postojowe. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

W pobliżu:

 • 50 m – Urząd Gminy
 • 150 m – przystanek autobusowy
 • 250 m – Ratusz
 • 300 m – kino Roma
 • 400 m – centrum handlowe Rawa Mode
 • 500 m – dworzec autobusowy
 • 750 m – droga krajowa nr 72
 • 950 m – droga ekspresowa S8

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nadbudowa głównego budynku o poddasze użytkowe (za zgodą konserwatora) i osiągnięcie dodatkowego PUM/PUU.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 270,10 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 106,93 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 3,4 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 31,2 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 17,76 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 321,9 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone