Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość doskonale nadająca się pod data centeri i magazyny.

Urząd Miasta w Świdwinie zaświadcza, że nieruchomość  położona w m. Świdwin ul. Połczyńska 71, działka 175/2, obr. 009, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem dla obszaru V (obr. 008 i 009) oznaczona symbolem 116 UŁ stanowi teren usług łączności. Budynek nie jest w ewidencji  konserwatorskiej, ale teren znajduje się w strefie "B" ochrony konserwatorskiej i obowiązuje uzgadnianie wszelkich robót na terenie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koszalinie (Oddział Zamiejscowy) – Uchwała Rady Miasta Świdwin Nr XXXII/250/05 z dnia 28 lipca 2005 r.

Opis oferty

Obiekt pod data center, 45 km od Kołobrzegu.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 828 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1049,79 m2
 • budynek magazynowy (garaż) o pow. użytkowej 32,90  m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1082,69 m2.

Obiekt 3-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Połczyńskiej. Na działce część terenu utwardzona z miejscami parkingowymi (część za budynkiem technicznym teren zielony) oraz w okolicy miejsca postojowe. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

W pobliżu:

 • 50 m – przystanek autobusowy, duży dyskont spożywczy
 • 230 m – sklep z RTV i AGD
 • 320 m – Komenda Powiatowa Policji
 • 500 m – Urząd Miasta
 • 650 m – średniowieczny zamek Joannitów
 • 800 m – stacja kolejowa ,,Świdwin”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Bazując na analizie otoczenia, możliwa nadbudowa budynku o jedną kondygnację, osiągając tym samym dodatkowo ok. 450 m2 PUM/PUU.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 302,25 m² w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 85,22 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 14,54 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 9 m² na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 3,2 m² na i ponad gruntem, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone