Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zaświadczeniem z MPZP, działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida przeznaczone są jako:

– działka nr 134/4 – położona w obszarze oznaczonym symbolem 3KD-L15 /1x6/ – al. Wczasów w ciągu drogi powiatowej klasy L (lokalna). Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15 m. Wymagana jest przebudowa włączenia do drogi krajowej nr 58.

– działka nr 134/5 – położona w obszarze oznaczonym symbolem 35 ZP – istniejący teren zieleni z przejściem pieszym. Nie należy na tym terenie lokalizować obiektów kubaturowych. Teren wymaga przystosowania jako zieleń parkowa urządzona.

– działka 134/6 – położona w obszarze oznaczonym symbolem 34 U – teren istniejących obiektów usługowych – adaptowany. Korekta granicy działki uwzględnia istniejące przejścia piesze.

– działka 134/7 – położona w obszarze oznaczonym symbolem 13KDW-D6 /1x5/ – projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 8 m.

Opis oferty

Budynek biurowy w Rucianem-Nidzie, tuż obok stacji kolejowej i dworca autobusowego.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 3 994 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 916,30 m2 oraz dwa blaszane garaże. Budynek posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Część pomieszczeń o pow. 284,8 m2 na parterze objęta jest ograniczonym prawem rzeczowym na potrzeby Poczty Polskiej.

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową i telefoniczną. Wjazd na nieruchomość od strony południowej, od Alei Wczasów. Miejsca postojowe dostępne na działce oraz tuż przed budynkiem.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 60 m – Urząd Miasta i Urząd Gminy Ruciane-Nida
  • 150 m – przystanek autobusowy
  • 200 m – obiekty handlowo-usługowe
  • 200 m - stacja kolejowa ,,Ruciane-Nida”
  • 200 m – droga krajowa nr 58
  • 400 m – Jezioro Nidzkie

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

MPZP zezwala na działce nr 134/6 o pow. 2595 m2 realizację zabudowy do 50 % pow. działki, obiektami do trzech kondygnacji naziemnych. Umożliwia to uzyskanie 2725,75 m2 powierzchni PUU (ewentualne mieszkania pod wynajem, turystyka). Wzrost powierzchni PUU kondygnacji naziemnych o około 1970 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 149,44 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 67,56 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni dachu – 6,6 m2

3) powierzchni elewacji – 19,14 m2

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 284,8 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone