Uwarunkowania planistyczne

Obiekt blisko parku miejskiego w centrum.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ozorkowa uchwalonego uchwałą nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 2011 r, nieruchomość znajduje się na obszarze o przewadze zabudowy śródmiejskiej, jednostka planistyczna C. Przeznaczenie terenów na realizację i utrzymanie w szczególności zabudowy mieszkaniowo-usługowej z towarzyszącymi usługami oraz niezbędnej infrastruktury, których zabudowa i zagospodarowanie uwzględniać musi ochronę konserwatora zabytków.

Opis oferty

Budynek biurowy z miejscami parkingowymi w centrum Ozorkowa.

Nieruchomość obejmuje działki o powierzchni 2 944 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy – pow. użytkowa 982,99 m2
 • wiata magazynowa (garaż) – pow. użytkowa 114,64 m2
 • budynek gospodarczy (śmietnik) – pow. użytkowa 5,07 m2
 • budynek stacji transformatorowej

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1259,6 m2.

Obiekt biurowy murowany z lat 80-tych, 2-kondygnacyjny, bez piwnicy, o powierzchni użytkowej 982,99 m2. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie biurowym), socjalne, gospodarcze oraz techniczne. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami parkingowymi. Dostęp do budynku z 2 stron, z wejściem głównym od strony południowej (ul. Wyszyńskiego). Nieruchomość posiada dobrą ekspozycję oraz wyposażona jest w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym: instalację wodno-kanalizacyjną oraz sieć elektryczną.

W pobliżu:

 • 25 m – przystanek autobusowy
 • 150 m – Park Miejski oraz rzeka Bzura
 • 250 m – duży dyskont spożywczy
 • 1 km – droga krajowa nr 91
 • 1,8 km – przystanek kolejowy "Ozorków Nowe Miasto"
 • 25 km – centrum Łodzi

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest jej korzystne położenie wśród gęstej zabudowy usługowo-mieszkalnej w centrum miasta, tuż przy przystanku autobusowym.

Istnieją również dwa warianty inwestycyjne:

WARIANT I: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dwukondygnacyjnego z zadaszeniem dwuspadowym, z użytkowym poddaszem, co pozwoli uzyskać pow. PUU/PUM około 1400 m2.

WARIANT II: podział nieruchomości na dwie oddzielne nieruchomości składające się z:

 1. dz. ew. nr. 194/1+194/2 o pow. 2204 m2 – pow. PUU/PUM około 1300 m2
 2. dz. ew. nr 194/5 i 194/6 o pow. 7640 m2 i uzyskanie pow. PUU/PUM około 180 m2 oraz zwiększenie pow. użytkowej PUU/PUM do około 1500 m2, co umożliwiłoby wzrost powierzchni o około 400 m2

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni - 246,53 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni - 81,46 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni - 0,30 m2 na gruncie i nad gruntem na zasadzie użytkowania
 • powierzchni - 12 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • powierzchni - 74 m2 na dachu zasadzie użytkowania

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 306,47 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone