Uwarunkowania planistyczne

Obiekt z potencjałem na lokale handlowe, 2 km od centrum.

Zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1617/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie:

Ustalenia funkcjonalne:

Na działkach nr 86/3,13/3, części działki nr 86/7 obr. 1057 dopuszcza się:
a) usługi,
b) lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 1500 m2.

Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 24 m do najwyżej położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt b;
b) w pasie terenu do 40 m od al. Powstańców Wielkopolskich maksymalna wysokość: 19,5 m do najwyżej położonego punktu przekrycia dachu;

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 745 m2.
W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1 562,47 m2
 • 2 garaże blaszane o pow. użytkowych po 15 m2
 • wiata o pow. użytkowej 37,5 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1 629,97 m2.

Obiekt biurowy 3 kondygnacyjny podpiwniczony, w bardzo dobrym stanie. Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe w układzie gabinetowym, sale szkoleniowe oraz pomieszczenia socjalne, techniczne. Budynek posiada 5 wejść, w tym główne od ulicy Powstańców Wielkopolskich (od tej strony również wjazd na teren). Nieruchomość częściowo ogrodzona, z dobrą ekspozycją i dostępem do licznych miejsc parkingowych. Ponadto na działce plac manewrowy oraz tereny zielone z nasadzeniami.

W pobliżu:

 • 50 m – przystanki komunikacji miejskiej (5 linii tramwajowych oraz 2 autobusowe)
 • 300 m – duży dyskont spożywczy
 • 500 m – stacja kolejowa Szczecin Wzgórze Hetmańskie
 • 2 km – centrum Szczecina

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest bardzo dobra lokalizacja tuż przy przystankach komunikacji miejskiej (5 linii tramwajowych oraz 2 autobusowe). Ponadto do dyspozycji liczne miejsce parkingowe na posesji. Nieruchomość do wykorzystania na cele biurowo-usługowe.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącego:

 • powierzchni 326,12 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 96,63 m2 w gruncie i 24,5 m2 nad gruntem, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 32,2 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 48,3 m2 elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 2 m2 dachu, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone