Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Urbanistyki i Architektury nr WUiA-II.670.258.2016.MW.123930 z dnia 2016-04-28, Wydział informuje, że działka nr 33 obręb 061, położona w Gdańsku w rejonie ul. Góreckiego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 029 -32 – Zabudowa Mieszkaniowo – Usługowa w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Port – Wschód w mieście Gdańsk (MPZP nr 0405).

Opis oferty

Budynek na cele biurowo-usługowe w Gdańsku, w pobliżu Morza Bałtyckiego.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 716 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 773,86 m2
 • garaż o pow. użytkowej 20,52 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 794,38 m2.

Obiekt biurowy murowany 4 kondygnacyjny (w tym piwnica). Wewnątrz mieszczą się powierzchnie biurowe w układzie gabinetowym oraz pomieszczenia socjalne, techniczne. Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję z wejściem i wjazdem od ulicy Góreckiego. Ponadto na terenie usytuowany jest wewnętrzny plac do wykorzystania na miejsca parkingowe.

W pobliżu:

 • placówki użyteczności publicznej
 • 20 m – duży dyskont spożywczy
 • 50 m – przystanki komunikacji miejskiej (5 linii tramwajowych i 5 autobusowych)
 • 1 km – Morze Bałtyckie
 • 1 km – Pomnik Westerplatte 
 • 2 km – Energa Stadion
 • 3 km – plaża w Brzeźnie
 • 6,5 km – centrum Gdańska

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja tuż przy przystankach komunikacji miejskiej oraz wewnętrzny plac z miejscami parkingowymi. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i dużymi możliwościami adaptacyjnymi, z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych użytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości przez Orange Polska, dotyczy:

 • powierzchni 254,52 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 58,96 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 13,24 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 5,3 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 5,4 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Na nieruchomości ustanowione jest dla części użytkowanej przez Pocztę Polską o pow. pomieszczeń 208,71 m2 użytkowanie na zasadzie ograniczonego prawa rzeczowego z wpisem w księdze wieczystej.


Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone