Uwarunkowania planistyczne

Dla nieruchomości nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobre Miasto, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z 15.12.2011 r., działka znajduje się na terenach mieszkaniowych i usługowych o wysokiej intensywności.

Opis oferty

Nieruchomość na cele biurowo-usługowe w centrum Dobrego Miasta, przy drodze krajowej nr 51.

Teren obejmuje działkę o powierzchni 2 670 m2.

Na gruncie usytuowane są dwa oddzielne budynki. Jeden z nich to obiekt murowany jednokondygnacyjny z piwnicą o powierzchni użytkowej 838,37 m2 oraz drugi pomocniczno-magazynowy – 119,29 m2.

Większy budynek z przeznaczeniem na biura i usługi. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe w układzie gabinetowym oraz powierzchnie socjalne, gospodarcze i techniczne. Wjazd na teren nieruchomości od ul. Zwycięstwa. Na ogrodzonej działce znajduje się utwardzony plac z wykorzystaniem na miejsca postojowe. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.

W pobliżu:

  • 100 m – Urząd Miasta
  • 150 m – droga krajowa nr 51
  • 200 m – dwa duże dyskonty spożywcze
  • 500 m – Baszta Bociana oraz rzeka Łyn
  • 750 m – stacja kolejowa ,,Dobre Miasto”
  • 20 km – Olsztyn

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest jej korzystne położenie w centralnej części miasta obok Urzędu Miasta (100 m) oraz tuż przy drodze krajowej nr 51 o dużym znaczeniu (150 m). Nieruchomość ponadto posiada duże możliwości inwestycyjne. Przy wyburzeniu budynku biurowego oraz blaszanej wiaty możliwy jest do uzyskania dodatkowy teren pod nową zabudowę.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

  • powierzchni - 151,25 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
  • powierzchni - 186,23 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni - 16,2 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni - 27,77 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone