Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie M.2.12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Atrakcyjny grunt w sąsiedztwie osiedla wielorodzinnego, w warszawskiej dzielnicy Wesoła.

Działka nr ew. 58/7 o powierzchni 168 m2 i regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu. Na terenie znajdują się 2 kontenery, nietrwale związane z gruntem: stacja transformatorowa zakładu energetycznego PGE i agregat prądotwórczy będący własnością sprzedającego. Nieruchomość przylega północną krawędzią bezpośrednio do pasa drogowego ul. Jeździeckiej.

W pobliżu:

  • punkty handlowo-usługowe
  • 100 m – szkoła podstawowa, Park Linowy Wesoła
  • 350 m – przystanki komunikacji miejskiej
  • 600 m – Trakt Brzeski (droga krajowa nr 2)
  • 15 km – centrum Warszawy

LokalizacjaMożliwe wykorzystanie nieruchomości

Z uwagi na charakter działki i najbliższe otoczenie, nieruchomość można przeznaczyć na poszerzenie sąsiadujących działek.

"Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty."

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie służebności gruntowej (służebność przesyłu oraz służebność drogi) polegającej na bezpłatnym prawie OPL oraz ich następców prawnych, w stosunku do każdego właściciela tej działki, na które to prawo ma się składać: swobodne przejście, dojście oraz swobodne korzystanie z tej części działki, na której zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna i sieć teletechniczna. Ponadto służebność drogi na wjazd, wyjazd, postój, parkowanie pojazdów służb technicznych na terenie posesji.

Pas służebności przesyłu w gruncie: 40,76 m2.

Użytkowania na gruncie: 20 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone