Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z MPZP zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIX/120/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie o funkcji oznaczonej symbolem 32 MW/U: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usług nieuciążliwych.

Schron - w budynku biurowo-technicznym w piwnicy znajduje się schron. Z informacji pisemnej z Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta – pismo znak ZK.5556.1.2017 z dnia 20.01.2017 - wynika, że pomieszczenia schronu pozostają w planach obronnych i obrony cywilnej miasta i województwa, jako ważny obiekt ochronny ludności. Dopuszczalne jest wykorzystanie schrony dla celów np. przechowywania sprzętów lub materiałów, pod warunkiem nie dokonywania zmian w konstrukcji i wyposażeniu schronu.

Opis oferty

Duże powierzchnie biurowe w pobliżu drogi krajowej nr 91.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 116/12 o powierzchni 2156 m² oraz prawo własności do budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 1453,40 m² posadowionego na tym gruncie.
Budynek biurowo-technicznych – obiekt z lat 80/90-tych, murowany, w konstrukcji mieszanej, trzykondygnacyjny (w tym piwnica). Dach- dwuspadowy o konstrukcji żelbetowy pokryty papą.

W pobliżu:

  • 400 m – stacja kolejowa Włocławek Zazamcze
  • 650 m – droga krajowa nr 91
  • 700 m – duży dyskont spożywczy
  • 3,1 km – Rynek
  • 55 km – Toruń

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i odpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 394,12 m2 w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 10,5 m2 gruntu na zasadzie użytkowania
3) powierzchni 151,11 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu
4) powierzchni 0,5 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

 

Zapewnienie dostępu do powierzchni objętych ograniczonym prawem rzeczowym służbom technicznym 7 dni/24 godziny oraz zapewnienie 1 miejsca parkingowego w celu parkowania samochodu służb technicznych oraz wg potrzeby wjazdu pojazdów specjalnych. Zapewnienie dostępu do WC.

Obecne przyłącze energetyczne pozostaje własnością Orange Polska. Nabywca po zakupie jest zobowiązany do wybudowania własnego przyłącza energetycznego.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone