Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 28-08-2015 r., dla działek położonych przy ul. Gajowej 92 w Radomiu, brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Zał. Nr 1ZN). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren jest wyznaczony pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną.

Opis oferty

Duży budynek biurowy z parkingiem w Radomiu.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 4 147 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1 985,8 m2 oraz wiata parkingowa (188,9 m2). Obiekt biurowy posiada 3 kondygnacje i dobrą ekspozycję od ulicy Gajowej. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, konferencyjne) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekty do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami parkingowymi. Ponadto tuż przy budynkach miejsca postojowe. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania.

W pobliżu:

 • 200 m – przystanek autobusowy
 • 250 m – sklepy spożywcze
 • 700 m – duży dyskont spożywczy
 • 1,2 km – droga krajowa nr 12
 • 1,5 km – centrum handlowe M1
 • 1,6 km – dworzec kolejowy "Radom"
 • 3 km – centrum Radomia
 • 3,5 km – port Lotniczy Radom
 • zabudowa jednorodzinna,
 • placówki użyteczności publicznej,
 • obiekty handlowo-usługowe

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest różnorodność powierzchni biurowych stwarzająca komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Obiekt do przeznaczenia na cele biurowo-usługowe. Ponadto liczne miejsca parkingowe na terenie nieruchomości, jak i tuż obok. Przystanek autobusowy oddalony zaledwie 200 m.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 456,41 m2
 • powierzchni pasa ochronnego, zajętego przez infrastrukturę teletechniczną w gruncie- 292,45 m2
 • powierzchni 24,02 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 12 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 46,4 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone