Uwarunkowania planistyczne

Atrakcyjne grunty pod centrum opieki geriatrycznej, z koncepcją archtiektoniczną.

MPZP dla działki nr 178/64 o powierzchni 777 m2: Uchwała Nr XLVI/337/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV na terenie miasta Ostróda. - Teren 2U – zabudowa usługowa.

MPZP dla działki nr 176/67 o powierzchni 6.422 m2: Uchwała Nr X/74/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 1999r. dla południowej części miasta Ostródy Teren US20 – zabudowa usługowa.

STUDIUM dla miasta Ostróda przyjęte Uchwałą nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015r. w/w działki są oznaczone jako U58-obszary zabudowy usługowej.

Opis oferty

W skład nieruchomości wchodzą 2 działki o łącznej powierzchni 7 199 m2, oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 • 178/64 o powierzchni 777 m2 (zabudowana budynkiem o pow. 127,03 m², w stanie do rozbiórki)
 • 178/67 o powierzchni 6 422 m2 (zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 4 m2, w stanie do rozbiórki)

Teren korzystnie ukształtowany, opadający w stronę jeziora. Działka jest częściowo ogrodzona. Wjazd usytuowany jest od ulicy Poniatowskiego.

Przy wjeździe na nieruchomość znajdujące się linia wysokiego napięcia WN 110 kV objęta służebnością przesyłu wpisaną w Dział III księgi wieczystej.

Ogrodzona działka z masztem nie jest przedmiotem sprzedaży.

W pobliżu:

 • 200 m – przystanek komunikacji miejskiej
 • 350-450 m – duże dyskonty spożywcze oraz inne usługi
 • 380 m – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, obiekty użyteczności publicznej
 • 450 m – Jezioro Sajmino
 • 500 m – DK 16
 • 850 m – S7
 • 2,7 km – dworzec kolejowy

W pobliżuLokalizacja

W pobliżuMożliwe wykorzystanie nieruchomości

Dla nieruchomosci przygotowano przykładową koncepcję zagospodarowania w postaci budowy kompleksu opiekuńczo-zdrowotnego dedykowanego dla seniorów. Realizacja inwestycji wymaga jednak uzgodnienia przez Inwestora z Urzędem zgodności planowanego zamierzenia z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt obejmuje budowę dwóch budynków:

 • 2-segmentowego obiektu centrum opieki geriatrycznej wraz z dwupoziomowych garażem podziemnym,
 • 4-kondygnacyjnego ośrodka medycznego.

Oba budynki stanowią dwie odrębne konstrukcje, jednak projekt zakłada nawiązujące do siebie, spójne kształty brył i materiały wykończeniowe. Na terenie kompleksu zaprojektowano naziemne miejsca parkingowe oraz alejki i przestrzenie rekreacyjne.

Centrum opieki geriatrycznej

Główny element projektu to centrum opieki geriatrycznej, obejmujący 2-segmentowy budynek o 4 kondygnacjach naziemnych i 2 podziemnych stanowiących garaż. Na parterze zaprojektowano m.in. strefę wejściową z holem głównym, powierzchnie na wynajem dla usług medycznych i zdrowotnych wraz zapleczem i infrastrukturą. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowano pokoje pensjonariuszy oraz niezbędne funkcje towarzyszące.

Centrum opieki zdrowotnej

Drugi budynek, to wolnostojący, 4-kondygnacyjny obiekt usługowy pełniący rolę ośrodka medycznego/centrum opieki zdrowotnej. Projektowana funkcja obiektu to przestrzeń usługowa z pomieszczeniami na wynajem pod usługi medyczne, np. gabinety lekarskie. Wjazd na teren inwestycji odbywa się z ul. Poniatowskiego. Na terenie działki zaprojektowano 7 miejsc postojowych.

Szczegółowe informacje: w pobierz materiały

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Brak urządzeń teletechnicznych Orange.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone